Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Data posiedzenia
11-06-2024, godz. 10:00
Miejsce posiedzenia
sala posiedzeń Urzędu Gminy Banie

Porządek obrad